Rådhuset

I Oslo har de et ruvende stort rådhus godt synlig fra hele byen. I Stavanger og Sandnes ligger rådhusa gjemt i anonyme bygninger. I Sauda, som i likhet med Oslo ligger i enden av en fjord, kjører vi stil. Rådhuset er en arkitektonisk skatt plassert midt i sentrum med Rådhusplassen i et nær perfekt rektangel foran fasaden og klokketårnet.

Navn: Sauda Rådhus
Adresse: Rådhusgata 35
Gnr/bnr: 28/40
Oppført: 1931, 1938-1939
Byggherre:
Arkitekt: Gustav Helland
Status: I bruk

Bygningen er et kjent landemerke som med sitt ikoniske utseende pryder mange postkort. Saudabuen er vant til at det står der. Det er først når man stopper opp og tar bygningen i betraktning at man ser hvor unikt og flott det er.

Behovet meldte seg

Den sterke veksten på 1920-tallet skapte liv og røre innen handel og næringsliv. I 1915 hadde Sauda 1 334 innbyggere, og det økte til 4 423 i 1930. Behovet for et stort og dedikert rådhus meldte seg. På den tiden holdt kommuneadministrasjonen til i et mindre hus som også fungerte som lager for nødprovianter, og dette bydde på utfordringer etterhvert som oppgavene ble flere og større enn tidligere.

Kommuneløkka med det gamle kommunehuset
Kommuneløkka med det gamle kommunehuset

Planleggingen av Sauda Rådhus begynte så tidlig som 1928, og i 1931 sto grunnmuren klar. På grunn av harde økonomiske tider ble resten av arbeidet lagt på is. Det skulle gå seks år før Sauda kommune gjenopptok planene.

Arkitekten

Gustav Helland fra Telemark var en norsk arkitekt med særdeles høy produksjon mellom 1915 og 1950. Hans bygninger var innovative og hver for seg unike. Slik formet han på anonymt vis mange monumentale byggverk på Vestlandet, med særlig vekt på Stavanger og Sauda. Det var de to byene i Rogaland med størst utvikling og høyest byggeaktivitet den tiden han bedrev sin profesjon.

Mengden bygninger Helland står for i Stavanger er svært omfattende, men det kan nevnes at han der tegnet Folkets Hus, Salem, Døvekirken, og flotte villaer på Eiganes og Storhaug. Samme mann står også bak andre store bygg i Sauda som Folkets Hus, Sauda Sykehus og Sauda Klubb. Han tegnet også vanlige boliger i Åbøbyen. Det kan over enhver tvil fastslås at Gustav Helland har hatt stor innvirkning på Sauda som arkitekt.

Prosjektet kom i gang

Helland var involvert i prosjektet fra starten, men de opprinnelige planene ble endret. I 1937 landet oppdraget igjen på kontorpulten til Gustav Helland i Stavanger. Han skulle tegne Saudas nye rådhus og en tilhørende rådhusplass. Bare måneder etterpå, i 1938, leverte han inn tegningene til ett av sine mest ambisiøse prosjekt til da.

Rådhuset nesten ferdig - 1939
Rådhuset nesten ferdig – 1939

Bygget sto ferdig vinteren 1939, og ble offisielt innviet 6. januar 1940 med 300 gjester til stede. De fikk blant annet se filmen «Sweetheart» i den nye og topp moderne kinosalen. Rådhusplassen ble derimot ikke satt opp etter Hellands planer.

Helland hadde opprinnelig tegnet rådhuset som en kolossal murkloss med funksjonelt utseende, og mange vil nok også trekke paralleller til kommunistiske tanker. Denne bygningen skulle plasseres midt i Sauda sentrum, den gang Rogalands femte største og raskest voksende by. Det var altså ikke et betydningsløst prosjekt overlatt til tilfeldighetene.

Kranselag på toppen av Rådhuset da taket sto ferdig
Kranselag på toppen av Rådhuset da taket sto ferdig

Oppføringen av Rådhuset kostet 367 000 kroner, og nær en halv million når man legger til innredningen. Da det sto ferdig inneholdt det 25 kontorer, en herredsstyresal i tredje etasje og i tårnet med vindu mot vestsiden, og en kinosal i to etasjers høyde med 450 sitteplasser.

Etatene flytter inn

I første etasje holdt herredskasseren og elektrisitetsverket til, sammen med bibliotek og leserom. I andreetasje var det lennsmannskontor, politistasjon og forsorgsvesen. I tredje etasje var formannskapet, kommuneingeniøren, skolestyret, dyrlege, komiteværelse, arkivrom, oppholdsrom og leilighet til vaktmesteren. I toppen av tårnet ble det montert vifter for friskluftsanlegg. Rådhuset vakte oppsikt i avisene og vitnet om en stadig utvikling og optimisme i Sauda.

Samtidig ble det ført opp en bygning for brannvesenet og lager til elektrisitetsverket på andre siden av Brugata. De fleste statlige etater samt politiet har i senere tid flyttet til andre bygninger i Sauda, og i dag er det kun kommuneadministrasjon og kino i Rådhuset.

Ordfører J. M. Remseth holdt det første møtet i herredsstyresalen lørdag 28. oktober 1939. Der ble det blant annet vedtatt at det gamle rådhuset skulle rives. Det hadde vært strid om akkurat den saken.

Krysset Rådhusgata og Klubbgata (I dag Torggata) 1957
Krysset Rådhusgata og Klubbgata (I dag Torggata) 1957

Brannen

Mandag 17. mars 1969 oppdaget de første ansatte som kom på jobb klokka åtte om morgenen at tre kontorer i tredje etasje hadde blitt skadet i en brann. Flammene hadde dødd ut av seg selv uten at noen hadde lagt merke til dramatikken. En av rutene mot rådhusplassen hadde knust, og i taket i andre etasje var det store bobler i malingen. De berørte kontorene var fullstendig nedsota, men flere viktige dokumenter hadde overlevd. Etterforskning viste at brannen startet i en sofa, mest sannsynlig forårsaket av sigarettglo. Det ble umiddelbart satt i gang oppussing etter skadene, og mai samme år kunne hele rådhuset tas i bruk igjen.

Det ble gjennomført innvendig oppussing av kinosalen i 1990 og en massiv opprustning av hele bygningen på slutten av 2000-tallet. I 2012 ble kommunestyresalen oppusset og nye møbler kjøpt inn. Totalsummen kom på nesten 500 000, omtrent det samme som rådhuset kostet i 1939.

Kilder: Stavanger Museum, Årbok, årgang 83 (1973), side 97 og 98 – Arbeidernes Lys, side 109 og 110 – Sauda Sogelag årsskrift 1999 (Tre gater på Øyra), side 44 og 45, Stavanger Aftenblad, internett, forfatters egen innsikt

Legg att eit svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.