sitat EFP har sin egen by og eget ingeniørvesen innen Sauda

(Sakset fra VG 12. april 1962)

Er saudabuene besatt av lysten til å se snø?

Fra VG’s utsendte medarbeider KÅRE KLEIVAN SAUDA.

Folk i Sauda må helt tilbake til 1877 for å finne en vinter da det var tilnærmelsesvis like meget snø som de har hatt i år. I store strøk av byen var brøytekantene så høye at det ikke var mulig å se annet enn takene på husene når man gikk i gatene og på veiene særlig i de høyere deler av byen. Men selv nede i sentrum ligger det ennå mye snø på fortauene. I den verste snøperioden var det så ille at biltrafikken i sentrum var innstilt et par dager.

utklipp

— Eg skjøna meg ikkje på folk her inne i Sauda, sa den hyggelige gamle sjåføren som kjørte VG’s medarbeider rundt. Dei har klaga i vinter over snø og dei har banna og svovla kvar gong dei skulle grave husa sine fram or snømassene, men trur De at dei har fått nok snø. Å nei, så vel var det ikkje. Når De har måttet vente på drosje i dag kjem det av at alle me som kjører vogn her inne har vore upptekne med å kjøre folk til heis, streikende arbeidarar og andre. Dei må på død og liv opp på heia for å sjå meir snø, som om vi ikkje har nok her i gatene.

— Eg skal sannelig foreslå for kommunen at dei bevilger til ski og en klatt snø til hver saudabu som går i grava. Så kan dei ha det som faraoane, dei fekk også det dei var mest glad å med seg i grava.
Bilen gjør en kraftig jump i gjørmen på veien hvor teleløsningen alt er begynt. Det rister i skroget og en skulle tro at forstillingen på bilen ville ryke. — Dette er riksvei 506 sier sjåføren bittersøtt.

En by i byen

Senere fortalte han meg at en av grunnene til at snøen lå så høyt på veier og gater var at det Ikke ble brøytet som vanlig på grunn av streiken. Det er nemlig Electric Furnace Products som står for brøytingen i en stor del av Sauda.

Det eksisterer i realiteten en egen EFP-by i Sauda, Åbøbyen som den kalles lokalt. Det har seg nemlig slik at EFP har alt ansvar for et visst strøk i byen, nordvest for Sauda sentrum. I denne bydelen som teller omkring 300 hus for det meste pene villaer, hersker EFP så å si uinnskrenket. Verket har sitt eget brannvesen, sitt eget ingeniørvesen, eget vann-, kloakk- og elektrisitetsvesen, osv.

Det foreligger en spesiell avtale med kommunen om disse tingene og avtalen går bl. a. ut på at verket skal stille til disposisjon en del at sitt areal til tomter for sine ansatte.

Eget sykehus

Midt i denne byen i byen har verket også reist eget sykehus med 46 senger og med fullt moderne utstyr. Sauda kommune har full anledning til å sende pasienter dit og deltar i dekningen av driftsutgiftene med en andel som svarer til det antall pasienter kommunen har sendt dit, da regnet med bare slike pasienter som ikke er ansatt ved EFP. Det er imidlertid meningen at fylket skal overta disse utgiftene for Sauda.

EFP sender ikke inn selvangivelse

EFP har en spesiell skatteavtale med Sauda som er satt opp etter godkjennelse av skattedirektøren. Den er slik at EPP Ikke sender inn vanlig selvangivelse, men betaler et visst beløp i skatt Ul kommunen. En av bakgrunnene for denne ordningen er nettopp det forhold at EFP har sin egen by i Sauda

Støtte til boligreisingen

EPP har i alle år bidratt på forskjellig vis til boligreisningen Sauda. For det første ved at de boligene verket selv har reist leies ut til meget rimelige husleier, det ble nevnt 50-60 kroner måneden for de pene famlieleiligheter to- og firemanns boliger. I de senere år har man gatt over til å gi forskjellige tilskudd når arbeiderne og funksjonærene selv vil bygge seg hus.

Det gis inntil 2500 kroner i støtte til tomtene og inntil 10 000 kroner til selve byggingen på meget gunstige betingelser. Arbeidere VG snakket med, opplyste at denne boligstøtten var av meget stor betydning. Det var da også aldeles nydelige hus som var bygd mange steder.

Av andre industriarbeidere her i landet er Sauda-arbeiderne ofte blitt betegnet som «overklassen» blant norske industriarbeidere. Uten tvil har de hatt gode forhold der inne og ikke minst har de billige boligene og den billige elektrisiteten de har adgang til, bidratt til det.

Flere samarbeidsprosjekter

Sauda kommunes ordfører, Arbeiderparti -mannen Paal Engebretsen, har intet å klage på når det gjelder samarbeidet mellom kommunen og EFP og han har heller ikke noe imot å samarbeide om fremtidig prosjekter.

Kommunen har inne en søknad om byggeløyve for ny brannstasjon, og Engebretsen kan fortelle at man i denne forbindelse er inne på tanken om å gå sammen med EFP slik at det blir bygget en stor stasjon som skal dekke både EFP og kommunens behov. Kommunen og selskapet har også samarbeidet om bygging av aldersboliger og det var meget vellykket, og nå har man et nytt lignende samarbeidsprosjekt under utredning.

Streik og politikk

Enkelte folk i Sauda meiner at streiken kommer til å bli en politisk belastning for Arbeiderpartiet, og det har vært gjettet på at Aksel Olsen, som i sin tid stiftet Huseierpartiet i Sauda som har to mann i kommunestyret, i år stemte for Engebretsen som ordfører for å la nettopp ham få påkjenningen når streiken kom. Ordfører Engebretsen selv bare ler av en slik påstand og sier at Huseierpartiet har andre grunner for å stemme avvekslende for Venstre og Arbeiderpartiet.

Legg att eit svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.